Svenska Freds i Luleå

VAD KAN MAN GÖRA I EN LOKALFÖRENING?

 

Ja, fredsarbete – vad är det? Det handlar mycket om att sprida kunskap. Många vet inte om hur vansinnigt det är med t.ex. att Sverige har så stor vapenexport och exporterar till länder som är i krig eller som kränker mänskliga rättigheter. Opinionsbildning kostar pengar och därför behöver vi bli fler medlemmar - det är en sak man kan göra, värva flera.

 

Vi kan också ordna föreläsningar, seminarier, eller göra andra sorters kulturkvällar med inslag av diskussion om fredsfrågor. Vi kan ha utbildningar, namninsamlingar, skramla pengar till bra projekt.

 

Vad vill du hjälpa till med? Kolla listan nedan och kolla BILDER från lokalföreningen och kom även med egna idéer!

 

Startsida

- arrangera kulturevenemang med fredsinriktning; filmkväll, rockkväll, fredskafé 

- vara med i opinionsbildning; sprida information om t.ex. vapenhandel

- arrangera medlemsmöten eller offentliga möten

- arrangera föreläsningar, kurser

- hjälpa till att ordna fika vid möten, kurser

- sälja fredsmärken, fredströjor, fredsböcker eller annat material

-skaffa och sprida mer information om Svenska Freds tre stora områden:

NEDRUSTNING (t.ex. vapenexport, minor, klustervapen, säkerhetspolitik)

KONFLIKTHANTERING (t.ex. ickevåld, internationella brottmålsdomstolen)

DEMOKRATI (t.ex. demokratiseringsprocesser i Ryssland, Tjetjeninen) 

- samla pengar t.ex. till bra fredsprojekt, t.ex. MAG (en minröjningsorganisation) eller till Kvinna t. Kvinna (fredsprojekt i X-Jugoslavien o. Mellanöstern), eller till NSWAS (Fredens oas, en by där israeler och palestinier försöker leva samman i fred)

- arrangera aktioner på stan, såsom namninsamlingar, pengainsamlingar, "die-in" på Hiroshima-dagen, sång, musik, teater, konst

- ordna vänföreningsutbyte eller projekt att stödja

- hjälpa till med namninsamling/pengainsamling till fredsprojekt bland sina vänner

- delta i intressegrupper, nätverksprojekt, debatter och samtal över nätet

- hjälpa till med medlemsutskick; vika, frankera, adressera, stämpla, till dem som inte har e-post

- skriva debattartiklar/insändare

- hjälpa till att affischera

- värva fler medlemmar

- informera om föreningen till exempel ute på skolor

- vara med i styrelsen

 

VAD VILL DU?

Mejla mig lokalföreningens ordförande Anna-Kari "Akka" Gudmundson