Pressmeddelande från Svenska Freds, 23 maj 2010

Svenska Freds kongress protesterar mot flygbombningsövningar i Norrbotten

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har idag den 23 maj 2010 avslutat sin 127-årskongress där Anna Ek enhälligt omvaldes till ordförande. Under kongressen antogs också ett nytt idéprogram.

Kongressen antog ett uttalande mot de planerade flygbombningsövningarna i Norrbotten.

Kongressens uttalande mot de planerade flygbombningsövningarna i Norrbotten:

"Nej till utländska styrkors bombövningar i Norrbotten!

Både USA och Storbritannien har nyligen fått tillstånd från Sveriges regering att öva flygbombningar i Norrbotten inom en snar framtid.

Flygbombning är ett fullständigt oacceptabelt sätt att hantera konflikter. Civila drabbas i urskillningslösa attacker på byar och detta strider mot folkrätten. Vi vänder oss emot att Sverige upplåter territorium till flygbombningsövningar.

Sverige ska inte bjuda in krigförande länder och länder som grovt kränker mänskliga rättigheter och hjälpa dem att bygga upp en militär kapacitet som Sverige självt fördömer när den omsätts i handling. En sådan utrikespolitik är inte trovärdig.

Sätt stopp för kommande flygbombningsövningar!"

För mer information, kontakta:
Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 0709-540 513