Svenska Freds i Luleå Fotogalleri

Startsida
BILDER
Svenska Freds i Luleå stöttar gärna gymnasieelever som via sina projektarbeten eller UF-företag (Ung Företagsamhet) gör en viktig insats inom fred, bistånd och solidaritet. Hör gärna av dig med idéer!

Ett exempel är när vi stöttade Sharity UF. De arrangerade en välgörenhetskonsert till förmån för skolor i fattiga townships i Cape Town, Sydafrika; Estetiska programmet vid Luleå Gymnasieskola, kv. Lärkan, har ett långsiktigt utbytesprojekt med dessa skolor. Svenska Freds i Luleå var med från starten av ES utbytesprojekt med Sydafrika eftersom syftet med projektet går i linje med Svenska Freds policy.


Huvudsyftet med ES Sydafrikaprojekt är att öka den internationella förståelsen, motverka rasism och utveckla förmågan till solidariskt tänkande bl.a. genom:

·        ett ömsesidigt utbyte av lärare och elever

·        att studera frågor om demokrati och mänskliga rättigheter

·        att studera konflikthanterings- och försoningsarbete

·        att samarbeta med föreningar och samfund som arbetar för mänskliga rättigheter

Målen är att eleverna blir oemottagliga för främlingsfientlighet och rasism, och att förmågan till solidariskt tänkande, empati och konflikthantering utvecklas.  

Tidningsklippet är från Norrbottenskuriren

Startsida  
BILDER