Svenska Freds i Luleå Fotogalleri

Startsida
MR-dagarna i Luleå 13-14 november 2008
Bilder från Nordens största forum för mänskliga rättigheter
Arrangörer: Föreningen Ordfront, DemokratiAkademin, Fonden för mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan i Stockholm, Utrikespolitiska institutet,
Diakonia, Raoul Wallenberg institutet, Sensus studieförbund, Svenska Helsingforskommittén, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset.
Här litet bilder ur Svenska Freds synvinkel, både från några seminarier, från utställarplatser och festligheter.
 


Kulturens hus med fullmåne ovanför och öppet vatten utanför på onsdag kväll före MR-dagarna...


Linda Åkerström från kansliet på Svenska Freds i Stockholm hade arrangerat ett seminarium: "Framtidens Arktis: Konflikter och lösningar". Fler bilder längre ned på sidan!


...Dagen därpå var det snö och is - vintervitt i staden!


Catrin Rosquist från Svenska Freds lokalförening i Stockholm var moderator för seminariet "Sänker Sverige kraven på MR i vapenexporten – bara för att anpassa sig till EU?" som arrangerats av Kristna Freds och Svenska Freds. Fler bilder längre ned på sidan! Catrin var också aktiv vid Svenska Freds bokbord där hon hjälpte till att förklara gissningstävlingen med vågen - se nedan!

MR-symbolen som isskulptur är fin!
Jag själv stod vid Svenska Freds utställarplats och hann bara gå på ett fåtal av alla intressanta seminarier ur det digra programmet, förutom att jag medverkade när Estetiska programmets körer under ledning av Monica Åslund deltog i invigningen av MR-dagarna.


En vacker våg fick vi låna av Norrbottensteatern och där vägde vi Indiens köp av JAS-plan mot så oerhört många år de i stället skulla ha kunnat köpa bromsmediciner mot Aids till alla HIVsmittade i Indien - tänkvärt... Stöd Svenska Freds opinionsarbete mot vapenhandeln och bli medlem! www.svenskafreds.se


Kulturens hus fyllt av utställare och besökare.


Mattias Linder från Svenska Freds i Ulricehamn, som tillsammans med mig startat intressegruppen "KIV/Konflikthantering och ickevåld" var behjälplig vid Svenska Freds bokbord. På en datorskärm kunde man läsa KIVs information om ickevåldsrevolutioner - en brocschyr finns att ladda ner från http://www.fredochrattvisa.org/kiv/ under flik Storskaliga konflikter. På en annan datorskärm kunde man se ett bildspel, blandat från Svenska Freds aktiviteter och samarbetsprojekt i Luleå och riksföreningens kongresser, riksmöten med mera.
I närheten av Svenska Freds bokbord fanns Internationella Kvinnoföreningen Esperanza och Norrbottemsteatern som i höst samarbetar med varandra och ATR kring föreställningen "Romeo och Julia, Musikalen" där ett mångkulturellt gäng arbetar tillsammans.
I förgrunden Espranzas klänning med all världens länder och till höger Magdalena Urgell i danspose...

Närmaste granne bortanför Svenska Freds var Latinamerikakommittén som lyckats få igenom sitt förslag om att Luleå ska vara en Fair Trade-kommun! De har dessutom fått Luleå Kommuns Kulturpris 2008! Ur motiveringen: Latinamerikakommittén får priset för ett uthålligt folkbildningsarbete i solidaritetens tecken som fört Luleå närmare världen. http://web.telia.com/~u92017586/ 
På samma plan hade vi också Nonviolent Communication / Friare Liv från Piteåtrakten. Här fanns många av Marshall B. Rosenbergs och Liv Larssons böcker om ickevåldskommunikation / empatisk kommunikation / giraff- och vargspråk. www.friareliv.se


Och litet längre bort broderades det vidare på den "klotter"-duk som Esperanza förvaltar och som länshemslöjdskonsulent Pia Jägstrand tog initiativ till för fyra år sedan - den som jag fredsklottrade på under Kulturnatten förra året.

På torsdagkvällen var det fest! Kringvandrande musiker underhöll - här delar av sånggruppen "Rafset" som hade en meny med låtar som gästerna fick beställa ur - ett populärt grepp!Svante Lindkvist och "Flu" Ulf B. Jonsson underhöll med sedvanligt inspirerad och synnerligen blandad repertoar på fiol och dragspel.Fler festbilder nedan! Men först litet mer om seminarierna Svenska Freds arrangerade och deltog i.

I seminariet "Sänker Sverige kraven på MR i vapenexporten – bara för att anpassa sig till EU?"  fördes samtal mellan Lars Ångström, riksdagsledamot för mp och ledamot i Exportkontrollrådet, dessutom f.d. ordförande för Svenska freds, och Jan Nordlander, ambassadör för mänskliga rättigheter inom utrikesdepartementet. Moderator var Catrin Rosquist.


Seminariet som arrangerats av Kristna Freds och Svenska Freds hölls i Gymnasiebyns bibliotek. I publiken fanns kunniga välinformerade deltagare som var på alerten och ställde många intressanta frågor. 


Lars Ångström, i mitten på bild, föreslog att vi ska jobba för ökad öppenhet, insyn, transparens i Exportkontrollrådet samt för att införa demokratikriterier i regler för vapenexport. I nuläget lämnas öppet för olika tolkningar och inga anteckningar förs över vem som säger vad i de sekretessbelagda mötena så ingen kan ställas till svars för att vapenexport går till diktaturer och länder som grovt kränker mänskliga rättigheter.
Läs även på Kristna Freds blogg http://fredsbloggen.blogg.se/

Efter Vpx-seminariet var det dags att vinka av Lars Ångström som reste tillbaka till Stockholm.

Han missade sålunda den trevliga festkvälleni Kulturens hus. Mer bilder från den kvällen kommer längre ned!
Men först några ord om det andra seminarium som Linda Åkerström från Svenska Freds arrangerat, "Framtidens Arktis: Konflikter och lösningar". Linda hade bjudit in Mark Klamberg, doktorand i folkrätt vid Stockholms Universitet och Lars-Anders Baer, ordförande i Sametinget, samt Lotta Hedström, fd språkrör för mp och styrelseledamot i tankesmedjan Coogito, sistnämnda som moderator. Arktis är "hett", inte bara klimtmässigt utan även säkerhetspolitiskt.
 Linda Åkerström

 Lotta Hedström

Mark Klamberg

Lars-Anders Baer

Klockan närmar sig symboliskt 12...

Problematiken i Arktis är oerhört komplex. Det är en blandning av ekonomiska, teritoriella, militärstrategiska och klimatologiska faktorer som spelar in i de enskilda staternas intressen i området.

Förebyggande åtgärder behöver identifieras och prioriteras.

Samtidigt som de säkerhetspolitiska aspekterna behöver få stort utrymme för att undvika att en väpnad konflikt uppstår behöver man till stor del flytta fokus från tvister om territorium och vem som har rätt att utvinna naturresurserna till fokus på mijöskydd.

Vad kan vi i civilsamhället göra?

Be riksdagsledamöter ställa frågan till t.ex. Carl Bildt. Ge bra underlag, jobba med konstruktiv lobbying. Förmå Sveriges regering att ta en ledande position. Föra frågan till Arktisrådet där Sverige är med. Viktigt med neutral syn från länder som inte har teritoriella anspråk.

Nå, fler festbilder har utlovats... Gott reggaegung startade med Glesbygd'n på torsdag eftermiddagskväll...

... men jag hann tyvärr bara springa förbi på väg till ett seminarium i Gymnasiebyn...

Rafset fortsatte erbjuda sånger från sin meny...

Flu och Svante fick igång ett gäng fans med irlandslåtar...


...i glada danser...


God supé på riktiga mingeltallrikar med hållare för glasen...

I entrén påbörjades balkandans...

...som fick fler och fler deltagare allt eftersom...

Musik, mat, mingel, möten, intressanta diskussioner, mer musik...

...tills det blev natt den första dagen...
Fredag morgon var jag med på Johan Rinmans workshop "Kontakt i stället för konflikt?" med ES-elever i Gymnasiebyn - litet om Nonviolent Communication.

Det handlade om hur man kan undvika många onödiga konflikter genom att inte så ofta välja att sitta på stolarna "Fel på dig!" eller "Fel på mig!"...
...men oftare välja stolarna "Vad är viktigt för mig?" och "Vad är viktigt för dig?"...

... och föra en dialog om att tillfredsställa båda parters behov i en konflikt. Begripligt? Man förstår bättre om man deltar i en workshop. Kolla in http://www.johanrinman.se/ 
Tillbaka till kulturens hus...

Nedanför oss hade vi FN-förbunder och Luleå FN-förening

Magdalena Urgell, eldsjäl i Esperanza

Fler medhjälpare vid Svenska Freds utställarplats, till höger Marianne Vogelhut som är med i styrelsen i lokalföreningen. Även Johan Lennartsson ur styrelseen hjälpte till en stund och han var även engagerad att bistå vid seminariet med David B Roosevelt.


Linda Åkerström och Catrin Rosquist från Svenska Freds i Stockholm.


Mattias Linder från Svenska Freds i Ulricehamn. Granne till Svenska Freds åt andra hållet fanns Nawlo, som betyder nätverk på assyriska.
Vid Svenska Freds utställarplats stannade många till och funderade över vårt exempel med hjälp av vågen där vi vägde vapenköp mot satstning på sjukvård och hälsa. Andra bläddrade i böcker om Nonviolent Communication eller informerade sig om de många fredspolitiska frågor Svenska Freds jobbar med. www.svenskafreds.se


Min syster Margareta "Maggan" Gudmundson som också är med i Svenska Freds hjälpte till vid utställarplatsen...


...innan hon behövde gå till sitt skådespelarjobb på Norrbottensteatern och vara med i "Romeo och Julia, Musikalen", det mångkulturella samarbetsprojektet mellan Norrbottensteatern, ATR och Esperanza som presenterades på utställarplats i Kulturens hus.

Esperanza tog emot gäster till broderiet in i det sista...

Högtidlig avslutning i Stora salen i Kulturens hus med bland andra Sofia Jannok som jojkade skönt.Musikhögskolans kammarkör framförde en spännande komposition av Emil Råberg. De framförde också under Erik Westbergs ledning en svensk folklåt och därtill en fantastisk kombination av afrikansk och svensk folkdans - men där hängde min enkla kamera inte med i svängarna utan det blev bara sudd...
Röda korset sålde kramar! Det kramades alltså till förmån för Röda Korset. Den som vill stoppar 20 kronor i bössan och får en kram på köpet. Alla "krammärkta" personer får också en snygg knapp att sätta på jackan. Röda korset vill bryta isoleringen för de människor som i dag är mer ensamma än de skulle vilja vara. http://www.redcross.se/

MR-symbolen i is utanför Kulturens hus i Luleå smälter inte i första taget...

Förhoppningsvis smälter inte engagemanget i stan heller! Vi hoppas se en fortsättning av den tradition som redan finns i stan med samarbete mellan många föreningar som jobbar för mänskliga rättigheter, solidaritet, fred och frihet - nu med förnyad energi och inspiration från de gångna MR-dagarna 2008 i Luleå! Och att vi får fler nya med oss!

Startsida  
BILDER