Svenska Freds i Luleå Fotogalleri

Startsida
BILDER
Bilder från protester mot Loyal Arrow, den Natoledda stridsflygövning som genomfördes i
Norrbotten 8-16 juni 2010. Svenska Freds i Luleå inbjöd till seminarium kring frågan 14 mars.
Då hade redan andra personer i Luleå tagit intitativ till nätverket "Nato ut ur Sverige"
som sedan arrangerade en rad manifestationer och demonstrationer.
Här finns bilder från de seminarier och manifestationer som jag själv hade möjlighet att närvara på.
 


Linda Åkerström, författare till "Säkerhetspolitik för en ny tid" och försvars- och säkerhetspolitisk sakkunnig från Svenska Freds i Stockholm, föreläste om Loyal Arrow på seminariet 14 mars 2010. En Natoledd  stridsflygövning med ett brittiskt hangarfartyg i Bottenviken, upp till 2000 soldater och ett 60-tal flygplan som deltar i övningen - detta innebär att Sverige tar ett stort steg närmare Nato vilket ger konsekvenser för svensk säkerhet och för våra relationer med andra länder.

Svenska Freds i Luleå arrangerade seminariet och i samband med seminariet hölls också årsmöte.

Loyal Arrow innebär att spänningarna ökar i den känsliga Barentsregionen och övningen leder till upptrappning, att Sverige går med i spelet om militär rustning

4 april 2010 var det dags för den första manifestationen i Luleå av nätverket "Nato ut ur Sverige". Där deltog även Kvinnor för Fred från Kiruna.

 

23 april 2010 inbjöds Linda Åkerström att föreläsa om Loyal Arrow för Miljöpartiet i Luleå.
24 april stod jag på stan med min "bokcykel" (i stället för bokbord) med en namninsamling som jag tagit initiativ till, samtidigt som Nätverket hade flygbladsutdelning. Jag fick sen hjälp av Linda Åkerström att göra en parallell namninsamling på Internet.
9 maj 2010 var det ytterligare en manifestation på stan mot Loyal Arrow. På gågatan skapades ett stort peacemärke av penséer. Det var tal, flygbladsutdelning och namninsamling.

6 juni var det demonstration som jag själv missade då jag inte var i stan. Svenska Freds ordförande Anna Ek var en av talarna.

Hon blev också intervjuad i tidningarna där hon uttryckte att det är häpnadsväckande att Sverige deltar med Jas Gripen i militärövningen Loyal Arrow.

Försvarsberedningen har föreslagit fokus på markstridskrafter för det svenska bidraget till internationella militära fredsfrämjande insatser. Det har också föreslagits att Sverige inte ska delta med stridsflyg internationellt. Det rimmar illa med att Sverige är värd för en omfattande Nato-ledd stridsövning i Norrbotten med syftet att samöva Jas Gripen inför internationella fredsfrämjande insatser - häpnadsväckande, som sagt!

Ur ett fredsskapande perspektiv finns många skäl till varför stridsflyg är olämpligt. Flygattacker är ett oprecist vapen som i högsta grad riskerar civila offer och har en mycket liten roll att spela i självförsvar.

10-12 juni arrangerade Ofog gatuteater; företaget Reality AB erbjöd Luleåborna sommarjobb som civila dödsoffer...

Startsida  
BILDER