Svenska Freds i Luleå Fotogalleri

Startsida
Budkavlen "En kärnvapenfri värld" startade i Luleå lördag 15 nov. 2008
på initiativ av Norra Hälsinglands FN-förening och Kvinnor för Fred